Reklamácia

Ak sa na zariadení objaví chyba, ktorá závažne ovplyvňuje fungovanie prístroja.

Zašlite ho k nám.

 

 

Postup pri reklamácii:

1) Z odkazu nižšie stiahnite reklamačný formulár a vyplňte ho.

2) Urobte si kópiu faktúry, ktorá slúži ako záručný list.

3) Reklamačný formulár s kópiou alebo originálom faktúry priložte k notebooku

4) Notebook starostlivo zabaľte, aby pri jeho preprave nedošlo k poškodeniu

5) Zašlite na našu adresu GGPC, Kloboukova 65, Praha 4, PSČ 148 00

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

 

 

POZOR! AK U reklamovaného ZARIADENIE NEBUDE REKLAMAČNÝ FORMULÁR A FAKTÚRA, reklamácia nebude uznaná A BUDE zaslaný späť na VAŠE NÁKLADY!

 

 

 

 

Nárok na reklamáciu zaniká ak do zariadenie bolo neoprávnene zasahované používateľom alebo iným servisným strediskom. Ak zariadenie bolo poškodené zákazníkom a alebo ak bola poškodená záručná plomba na zariadení.

 

 

 

NA REKLAMÁCIU U INÝCH AUTORIZOVANÝCH Aj neautorizovaných reklamačný STREDÍSK nebude brať do úvahy!

 

Na také zariadenie nebude poskytnutá bezplatná oprava v rámci reklamácie a tým zaniká celková záručná doba na opravu zariadenia. Vystavené dobropisy inými servisnými strediskami nebudú preplatené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vrácení tovaru v 14 dennej lhůtě-

 

 

 

 

Tovar musí byť v stave takom v akom ste ho prijali. Zariadenie musí byť v rovnakom neporušenom obale a musí byť so všetkým príslušenstvom.

 

 

 

 

Postup pri vrátení tovaru v 14 dennej lehote:

1) Z odkazu nižšie stiahnite reklamačný formulár a vyplňte ho.

2) Urobte si kópiu faktúry.

3) Reklamačný formulár s kópiou faktúry priložte k notebooku.

4) Notebook starostlivo zabaľte, aby pri jeho preprave nedošlo k poškodeniu samotného zariadenia ani obalu.

5) Zašlite na našu adresu GGPC, Kloboukova 65, Praha 4, PSČ 148 00

6) Následne vás budeme kontaktovať a na vašu E-mailovú adresu vám bude zaslaný dobropis.

7) Na dobropis napíšte svoje číslo účtu.

8) Dobropis podpíšte.

9) A zašlite ho späť elektronicky na E-mailovú adresu z ktorej vám bol doručený.

 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

POZOR! AK Pre vrátený ZARIADENIE NEBUDE REKLAMAČNÝ FORMULÁR A FAKTÚRA, vrátenie tovaru neuzná a vrátiť späť na VAŠE NÁKLADY!

 

 

 

Nárok na vrátení v 14 dennej lehote zaniká ak:

 

 

1) Zákazník sa so zariadením zoznámil na výdajnom mieste a prevzal ho.

2) Ak v zariadení bol upravovaný softvér podľa požiadavky zákazníka Tj. Inštalácia iného operačného systému na žiadosť zákazníka.

3) Ak v zariadení bola rozširovaná operačná pamäť na žiadosť zákazníka

4) Ak v zariadení bol menený alebo rozširovaný pevný disk na žiadosť zákazníka.

5) Ak je zariadenie kozmeticky poškodené.

6) Ak nie je v obale v ktorom bolo zariadenie predávalo.

7) Ak nie je príslušenstvo pri notebooku kompletný.

8) Ak je tovar zakúpený na firmu a alebo osobe podnikajúca ktorá si tovar zakúpi na ič.

9) Ak je tovar predaný do zahraničia.

GoPay, Visa, ...
Nenechajte si ujsť akčné ponuky:

Doporučujeme zakoupit spolu se zbožím

)();*} )();*}